Bakgrund och ägande

Vår dröm var att driva, äga och framför allt jobba på Västerås bästa grundskola. Att själva äga skolan gav oss bra förutsättningar för detta. En bra skola är, enligt oss, en skola där alla elever känner varandra, där trygghet och arbetsro råder, där undervisningen är lärarledd och håller högsta nivå, där inlärning sker under hela skoldagen. För detta behövs engagerade och skickliga lärare som tycker att skolan är en fantastisk arbetsplats. Utifrån den tanken startade Centuriaskolan. Vi kan nu konstatera att vi med hjälp av fantastiska medarbetare och elever uppnått vår dröm.

Skolan har funnits sedan 2012.

Centuriaskolan är en friskola. Med detta menas att skolan ägs av en annan huvudman än kommunen. Skolan är avgiftsfri och finansieras genom bidrag från kommunen, den så kallade skolpengen. Vi följer samma läroplan, lyder under samma förordningar och skollag som övriga skolor. Skolan är öppen för alla att söka till. Vi använder oss av ansökningsdatum då vi antar elever till skolan, vi tillämpar syskonförtur.

Huvudman

Huvudman för Centuriaskolan är 021SkolAb som ägs av John Melin, Jonas Liljegren och Nina Ericsson som alla tre är verksamma och jobbar 100 % på skolan.

Pedagogerna på Centuriaskolan

På Centuriaskolan arbetar noga utvalda pedagoger. Vi lägger stor vikt vid att anställa rätt person och har högt ställda krav på dem som arbetar hos oss. Vi anser att en skola är så bra som pedagogerna är, och vi nöjer oss endast med de bästa.

Vår dröm var att driva, äga och framförallt jobba på Västerås bästa grundskola

Ställ ditt barn i kö

Intresset att gå hos oss är stort och vi har många fler elever i kö än vi har möjlighet att erbjuda plats. Desto tidigare man gjort sin ansökan desto större är chansen att man blir erbjuden en plats.