Skoldagen och undervisningen

Skoldagen och samtliga lektioner börjar och slutar samtidigt för alla elever. Det innebär att alla elever också har rast och lunch samma tid. Håltimmar förekommer inte. Detta skapar en lugn och trygg skola med fantastisk arbetsro under lektionstid. Det leder också till en trygg tillvaro på raster och lunch då samtliga pedagoger är närvarande vid dessa tillfällen. Eftersom eleverna har rast samma tid lär man känna samtliga elever på skolan, vilket också är bidragande för trygghet. 

Skoltiden är 8:20-15:15 med undantag för sovmorgon på måndag och lite tidigare avslut på fredagar. Samtliga skoldagar börjar med en lektion, hos oss kallat IUP-pass, där eleverna efter individuell planering arbetar med det ämne som man bäst behöver. På denna lektion finns alltid, som på alla lektioner, en lärare på plats och elevens närvaro är obligatorisk.

Undervisningen är alltid lärarledd, vilket innebär att det alltid finns minst en pedagog närvarande i klassrummet. Läraren är den som, utifrån aktuella styrdokument och elevernas behov, planerar vad som ska göras på lektionerna, läraren är den som bedömer och betygsätter i enlighet med gällande betygskriterier det som eleverna gör och uppnår under lektionstid. Eleverna avslutar skolveckan med ett lektionspass då man utvärderar sin skolvecka och planerar nästkommande veckas IUP-pass. Vårdnadshavare får ta del av denna utvärdering och planering.

Undervisningen sker i skolan och läxa är inget vi arbetar med. Att plugga inför ett prov, att förbereda en redovisning eller att ta igen sådan som ej blivit gjort under lektionstid förekommer dock. Vi bedömer eleverna på de skolarbeten de gör på plats och de kunskaper de visar i skolan.

Vi har, i den mån som är tillåtet enligt skollagen, förlagt mer tid på engelska, matematik, svenska, NO, SO samt idrott och i stället mindre tid på slöjd, bild, musik och hem- och konsumentkunskap. På Centuriaskolan erbjuder vi spanska och tyska som moderna språk.

Elev och vårdnadshavare
på Centuriaskolan

Här loggar ni in på SchoolSoft där ni finner värdefull information såsom kalender, matsedel, lektionsplaneringar, resultat, diverse rutiner och olika blanketter. Via SchoolSoft når ni också enkelt all personal via meddelande.

Ställ ditt barn i kö

Intresset att gå hos oss är stort och vi har många fler elever i kö än vi har möjlighet att erbjuda plats. Desto tidigare man gjort sin ansökan desto större är chansen att man blir erbjuden en plats.