Om skolan

Centuriaskolan är en skola för årskurs 7 till 9. En skola som eleverna tycker att det är roligt att gå till och som de lämnar nöjda efter en bra skoldag. Här möts eleverna av engagerade och skickliga pedagoger som ser till att undervisningen håller högsta nivå, pedagoger som inspirerar, motiverar, ger stöd och ställer krav.

Våra elever når bra studieresultat och trivs i skolan. Vi har nöjda vårdnadshavare som gärna rekommenderar skolan till andra. Vi har mycket hög andel behöriga lärare.

På Centuriaskolan arbetar noga utvalda pedagoger. Vi lägger stor vikt vid att anställa rätt person och har högt ställda krav på dem som arbetar hos oss. Vi anser att en skola är så bra som pedagogerna är, och vi nöjer oss endast med de bästa. Pedagogerna har den ämneskompetens som krävs för att undervisa i sina ämnen, men också vilja och kunskap att möta och hjälpa ungdomen i skoldagens skiftande situationer.

På Centuriaskolan har vi högt ställda krav på våra elever. Som elev behandlar man övriga elever och personal på skolan med respekt, man bidrar till arbetsro på lektionerna och är en del i att alla på skolan är trygga.

Elev och vårdnadshavare
på Centuriaskolan

Här loggar ni in på SchoolSoft där ni finner värdefull information såsom kalender, matsedel, lektionsplaneringar, resultat, diverse rutiner och olika blanketter. Via SchoolSoft når ni också enkelt all personal via meddelande.

Ställ ditt barn i kö

Intresset att gå hos oss är stort och vi har många fler elever i kö än vi har möjlighet att erbjuda plats. Desto tidigare man gjort sin ansökan desto större är chansen att man blir erbjuden en plats.